Kontakti

Ilir Kosova shpk, Fuad Pashe Dibra 23, 10000 Prishtine, Kosova, +383 38 772211, +383 38 772288, +383 38 243773, email: sales@ilir-ks.com
photo