photo

Lenovo në vendin e parë

Sipas rezultateve të Gartner Lenovo ka vendin e parë në shitjen e PC-ve