photo

ISO Liqenca

Nga data 21.10.2011 kompania Ilir-Kosova shpk., është certifikuar me ISO 9001:2008